شکایت از اداره دولتی در دیوان

سلام من داخل یک شرکت دولتی کار میکنم چند روز پیش یک نفر فیلمی درست کرده که خطاب به مدیران آن شرکت هستش وبر علیه آنها گفته آنها به من مشکوک شدن وار من پرسیدن ومن خبر نداشتم وچون دیدن به نتیجه ای نرسیدمن رو انداختن بیرون حالا من چه کار کنم

15 تیر 1401 16

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی