ایا تصمیمات اخذ شده در نشستهای قضایی لازم ارعایه برای سایر دادگاه ها است

باسلام درمورد سوال (آیا (تعیین میزان قصور پزشکی)با(بررسی احراز قصور پزشکی)با هم تفاوت دارد؟) بنده به یک نشست قضایی دیدم در شهر قم لینک آن را میفرستم.در این نشست (احراز قصور با سازمان نظام پزشکی و تعیین میزان ارش و دیه با سازمان پزشکی قانونی می‌باشد.اگر لطف کنید نظر خود را اعلام کنید که آیا این نشست درست است؟https://www.neshast.org/Home/GetPublicJSessionTranscript/b1d089d8-4373-4c7d-b103-08d635a050b4

17 تیر 1401 38

سلام .کاربر محترم .این یک نشست قضایی است که اکثریت قضات یک نظرواحد داده اند اما در قالب رای وحدت رویه نیست که تمام دادگاه ها از ان تبعیت نمایند ما در پرونده های ارای مشورتی .صرف صحت وسقم ان نشستهای قضایی متفاوت و...زیادی داریم که دراثر تفسیر گوناگون از مواد قانونی تفسیر ارا ایجاد می شود اما انچه مهم است این دو مرجع به عنوان اظهارنظر کارشناسی ویکی از اله اثبات ادعا تحت عنوان علم قاضی هستند که از سوی یکی از طرفین دعوا قابل اعتراض هستند. رأی «وحدت رویه» در حکم قانون است نه ارای مشورتی در نشستهای قضایی

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی