ایا حمل چاقو توسط اشخاص جرم تلقی می شود

ایا حمل چاقو توسط اشخاص جرم تلقی می شود؟ مجازات افرادی که از سلاح سرد استفاده می کنند چه می باشد؟ قدرت نمایی با چاقو یا با انواع سلاح سرد چه مجازاتی های قانونی دارد؟

25 خرداد 1399 134

با سلام خدمت شما کاربر گرامی
حمل و نگهداری سلاح سرد که سابقا جرم انگاری نشده بود در حال حاضر با توجه به مقتضیات گذر زمان
با الحاق کردن دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی حمل سلاح سرد ممنوع شده است.
خریداران و وارد کنندگان این نوع سلاح بانیت قانونگذارتحت تعقیب قرار میگیرند و بایستی مجازات تعیین شده را تحمل نمایند.
همچنین اشخاصی که به هرنحوی اقدام به قدرت نمایی و تظاهر به چاقوکشی می نمایند حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق در انتظار اینگونه افرادخواهد بود.
ضمن اینکه قانونگذار در ماده ۲۳۷ آیین دادرسی کیفری صراحتا قرار بازداشت موقت اشخاصی که اقدام به تظاهر و قدرت نمایی با چاقو می کنند را متذکر شده است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی