جرم سرقت و زورگیری

سلام اگر کسی جرم سرقت و زورگیری انجام دهد چه مجازاتی دارد و چه مدت زندان خواهد داشت ؟

25 خرداد 1399 72

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی