تمدید قرارداد اجاره

سلام با موجر خود به توافق رسیده ام و قرارداد اجاره سال قبل را پشت نویسی کرده ایم و برای یک سال دیگر با شرایط جدید تمدید کرده ایم .ولیکن دو نفر شاهد امضا نکرده اند آیا حتما باید دونفر شاهد هم قرارداد را امضا می کردند ؟؟؟ ممنون

25 خرداد 1399 87

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی