جاسازی مواد مخدر

من راننده اسنپ هستند در ماشینم مواد شیشه جاساز کردند ۱۰ گرم ثایت شده بنده مقصر نیستم اما مجوز خروج ماشین از پارکینگ را نمیدهند باید چه اقدامی کنم

26 خرداد 1399 213

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی