تخفیف در حکم

با سلام برای پرونده کیفری تهدید و توهین ، بنده محکوم به ۷۴ ضربه شلاق شدم و چون سابقه نداشتم حتی تجدید نظر در حکم نه تخفیف داد نه تعلیق کرد! سوالم اینکه آیا اجرای احکام میتونه در حکم تخفیف قائل بشه یا تعلیقش کنه؟ یا میتونم‌مجدد یک نامه بنویستم به تجدید نظر که در حکم تفیف قائل بشند یا تعلیقش کنند؟

26 خرداد 1399 62

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی