سوال در خصوص حمل مواد مخدر

سلام حمل ۳۰گرم مواد چقدر جریمه زندان داره بار اول بدون سابقه

21 تیر 1401 84

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی