کارشناسی

سلام. در دادگاه تجدید نظر موضوعی به هیات کارشناسی سه نفره ارجاع شده بود ومن مبلغ کارشناسی که بهم ابلاغ شده بود را واریز کردم . کارشناسان محترم هم موضوع کارشناسی را انجام داده اند و نظر خود را به دادگاه ارایه کرده اند و درخواست مبلغ اضافی بابت کارشناسی از دادگاه کرده اند که قاضی شعبه هم پذیرفته است و‌به بنده ابلاغ کردند که ظرف یک هفته مبلغ را پرداخت کنم ونظر کارشناسان را هم به من نداده اند تا مبلغ را واریز کنم . متاسفانه بنده به علت مشغله فکری که داشته ام فراموش کردم تا مبلغ ما باالتفاوت را واریز کنم و اکنون دو هفته از مهلتی که دفتر دادگاه به من داده بود می گذرد . آیا الان می توانم مابه التفاوت را واریز کنم ؟؟؟ ممنون

27 خرداد 1399 119

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی