;
اجرای حکم

با سلام برای جرم تهدید و توهین و افترا به اشد مجازات و ۷۴ ضربه محکوم شده ام آیا شاکی می تواند در خواست دهد که در موقع اجرای حکم حضور داشته باشد.

27 خرداد 1399 26

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی