مطالبه دیه سوزاندن کف سر با مواد ارایشی

سلام من ۱۱تیر رفتم موهامو دکلره کردم کف سرم کلا سوخت و تاول زد به این خانم مسیج دادم گفتم کف سرم سوخته ایشون گفتند طبیعی تو دکلره تا سه چهار روز تا این تاولا بره فقط تا سه روز حموم نرو سرت و چرب کن تا خوبشه اما امروز ۲۵ تیره هم موهام میریزه هم سرم هنور خوب نشده و پر از تاوله میخواستم ببینم میتونم ازشون شکایت کنم

24 تیر 1401 39

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی