طلاق

سلام آقای وکیل . حق زنی که ۴۰ سال با مردی زندگی کرده و ۵ فرزند برایش اورده . و در عقد نامه طبق روال سال های گذشته پول کمی مهره ی زن می باشد . و وضع مالی مرد در حال حاضر خوب است . مهره چگونه حساب می شود .

01 تیر 1399 65

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی