سوال در خصوص حمل مواد مخدر

سلام جرم حمل ۱۹ گرم شیشه و ۲۰ گرم حشیش برای زندانی سابقه دار چقدره

26 تیر 1401 88

با سلام
مجازات حمل شیشه ۱۰ تا ۱۵ سال حبس ، ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی است
و حشیش برابر جزای نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق
در صورت داشتن سابقه مجازات تشدید می‌شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی