چک بدون تاریخ

سلام من یک فقره چک مبلغ بالا از مشتری دریافت نموده ام که تاریخ را به خودم محول کرده وپس از چند ما هنوز اقدام نکردم اگر تاریخ بزنم ومبلغ در حساب ایشان نباشد کجا باید شکایت کنم کیفری یا حقوقی ممنون

07 تیر 1399 56

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی