خیانت در امانت

سلام پدرم چند سال گذشته وکالت نامه ای به شخصی داده بوده در خصوص فروش املاک و ۳ برگه سفید امضا شده هم به آن شخص داده بوده که دو برگ را برگرداند و یکی را پس نداد و گفت استفاده کردم و در حال حاضر متوجه شدیم که در همان برگه سفید امضا یکی از املاک را که به نام خود قولنامه کرده و با وکالتی که داشته سند ملک را به نام خود ثبت نموده لطفا راهنمایی کنید چطور میشه ثابت کنیم قولنامه ساختگی است و ایشان خیانت در امانت انجام داده ممنونم

10 تیر 1399 98

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی