سوال در خصوص برگزاری مزایده

باسلام وقت بخیر پدربنده سال95یکدستگاه خودرو سواری با مستندات کامل سندوکارت سوخت ....خریداری نموده بعد 5سال اخطاریه ی جهت مزایده ای بودن خودرو اعلام گردیده و بنابراین مابعد کش و قوس وشکایت وبروبیا متوجه شدیم که خودرو توقیف شده بود ولی سند دست فروشنده بود و فروشنده آشنا ومااعتماد کردیم پول خودرو راطبق روز پرداخت کردیم بعد 6ماه تونستیم سند بگیریم بدون هیچ مشکلی الان خودرو به 4الی 5نفر فروخته شده بدون هیچ مشکل ودرحال حاضر شریک تون فروشنده با اعمال مدارک اجرای احکام برحسب برنده بودن مزایده ای ادعای مالکیت خودرو مینماید ودوسالی هست مادرگیربم ووحتی به تجدید نظر استان هم ارجاع شده ودرحال حاضر رای قطعی به نفع طرف برنده مزایده ای صادر گردیده ولذا وکیل ما گفته که رای نباید صادرمیشد چون خودرو چند دست چرخیده و نباید توقیف اموال میخورد باید طرفی که خودرو را فروخته به اون شکایت میکرد وطلبش رامیگرفت الان ماموندیم چیکار کنیم پیش هروکیلی هم مراجعه میکنیم خوب راهنمایی نمی‌کنند میگن فلان قدر بدید من پیگیری کنم میشه وازطرفی وکیل ماهم میگوید احتمال زیاد تجدید نظر اصلا مدارک شما رالحاظ نکردند یا طرف آشنا بازی درآورده ....الان ماچیکار کنیم وچطوری به تجدید نظر اعتراض کنیم که مجددا پرونده مارابررسی و اعلام نظر کنند

03 مرداد 1401 24

با سلام در صورت صدور رای تجدید نظر امکان اعتراض وجود ندارد شما تنها میتوانید به فروشنده مراجعه و ثمن و خسارات خودرا مسترد نمایید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی