سؤالات کاربر سایت ، در رابطه با : ( ژانر و موضوع کیفری _ کلاهبرداری ) .......

سلام در یک پرونده کلاه برداری با شاکیان متعدد که دو روز از محکومیت کلاه بردار با رای بدوی می‌گذرد به دلیل تعدد و پراکندگی و ارزی بودن مستندات پرداخت ارائه شده به بازپرسی دادسرا و عدم توجه بازپرسی به درخواست شفاهی شاکیان مبنی بر کارشناسی مستندات پرداخت از همان ابتدا مبالغ موجود در رای بازپرسی با مستندات همخوانی نداشته و اغلب مستندات پرداخت بانکی و ارزی نادیده گرفته شده. امروز با گذشت مدتی و تشکیل دادگاه کیفری رای دادگاه بدوی نیز با استناد به رای بازپرسی همچنان با مستندات ارایه شده توسط شاکیان همخوانی ندارد آیا در دادگاه تجدیدنظر میتوان تقاضای کارشناسی کرد ؟ آیا با توجه به این که قصور از بازپرسی دادسرا برای ارجاع به کارشناسی با توجه به درخواست شفاهی شاکیان صورت گرفته ، درخواست ورود از دادستانی یا ریاست شعبه دادگاه کیفری به جایی میرسد؟

05 مرداد 1401 37

کاربر گرامی سایت با سلام .
پاسخ به سوال شما : با توجه به اینکه در جرائم اقتصادی مثل کلاهبرداری ، معادل رد مال ، جزای نقدی تعیین می‌شود ؛ با تقاضای کارشناسی ، نظر کارشناس صرف نظر از اینکه در احقاق حقوق شکات تاثیر دارد .... معادل آن نیز جزای نقدی تعیین و در میزان مجازات نیز با توجه و لحاظ قانون کاهش حبس موثر بوده ؛ که قطعا ميبايست درخواست آن بشود ؛ تا نسبت به جلب نظر کارشناس اقدام شود .
موفق و پیروز باشید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی