معنای استکتاب در ابلاغ به چه معناست

سلام من یک پرونده دارم به دروغ به من اتهامی را نسبت داده اند.. اتهام در خصوص هک است.. بعد از گذشت حدود یکسال - در سامانه ثنا آمده وقت نظارت به لحاظ انجام استکتاب تجدید شد. در این جا استکتاب به چه معنا هست؟ نه جعلی رخ داده‌ و نه اصلا این پرونده مربوط به جعل می‌شود. و در کل استکتاب در چه شرایطی و برای چه انجام میشود؟. البته در اینترنت هم مفهوم دقیق و کاملی از استکتاب پیدا نکردم. فقط فهمیدم این کار در خصوص جعل و.... انجام می‌شود. حال که پرونده من اصلا ربطی به جعل ندارد؛ استکتاب برای چی هست

06 مرداد 1401 42

بااحترام
کاربر محترم یا به اشتباه جعل را به شما نسبت داون ویا با استفاده از تکنولوژی جعل مدرکی را در فضای مجازی یا خارج از ان انجام داده اید که به شما نسبت داده شده است و احتمالا حضورا بخواهند که جمله ای را بنویسید و امضاء نمایید تا مشخص شود که دستخط شما میبتشد یا خیر فعلا وقت نظارت برای خود داوگاه بدون حضور شماست اگر به این نتیجه برسند شما را احضار خواهند نمود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی