مطالبه مهریه به نرخ روز

سلام من سال ۶۶ عقد کردم و مهریه ام ۲۵۰۰۰۰تومان است می خوام ببینم به نرخ روز چقدر میشه.ممنون

06 مرداد 1401 29

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی