سند ماشین

ماشینی خریداری کردم صاحب ان فقط برای من تعویض پلاک انجام داد چون خود این فرد هم سند محضری از نفر قبلی نداشت نتونست برایمذسند بزنه حالا نفر اولیه نیستش برای سند زدن باید چکار کنم

15 تیر 1399 224

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی