سوار در خصوص بطلان معامله

سلام،دوتاسند۳دانگ متعلق به پدربزرگم وسال۱۳۱۶ پیدا نمودیم که با بنده۵ ورثه دارد این سندها بشماره پلاک ۵۶۵ بدون نقل وانتقال.درسال۱۳۹۰ از۵خانه به عنوان پلاک۵۶۵خلع یدشد وبا متصرفین سازش نامه ای منعقد نمودیم که ۵خانه را تخلیه نکنیم وپولش را بگیریم پس از امضای سازش نامه متوجه شدم پلاک(۵۶۴) میباشد ۵ خانه و از تحویل گرفتن پول ۵ خانه خود داری کردم وبا تحقیقات شخصی خودم متوجه شدم پلاک ۵۶۵_ ۲۰ هزارمتر زمین بدون ساخت است و۳ نفر از ورثه به بنده یک پنجم از کل سهم الارثشون هرکدام جداگانه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر دادند که با هزینه شخصی خودم وگرفتن وکیل مشکلات ثبتی واداری رو حل کنم(ابطال سازش نامه واصلاح حکم...) و پلاک ۵۶۵ واقعی را پیدا کنم،درمتن وکالتی که بهم دادند ورثه قید شده مورد وکالت:مراجعه وکیل به شهرداری دارایی ثبت وغیره درادامه قیدشده پس از حل وفصل مشکلات وموانع اداری وثبتی وکیل میتواند یک پنجم هارا بفروشد منتقل کند هرکاری میخواد بکنه،شهربنده کوچک میباشد در سال ۱۳۹۳شخصی با ادعای اینکه وکیل پایه یک دادگستری میباشد به درب منزل بنده مراجعه وبا اراعه پروانه و کارت ویزیت جعلی گفت درازای ۳هزارمتر از پلاک۵۶۵ وهمین زمین ۲۰هزارمتری بدون ساخت (نه ۵خانه)قادر است سازش نامه را ابطال وحکم را اصلاح وکل زمین را دیوار بکشد وتحویلم دهد،دریک برگ آچار۳هزارمتر قولنامه دست نویس منعقد وقید شد به مبلغ۱۵۰میلیون تومان ازم خریده ۳هزارمتر رو اما هیچ پولی دریافت نکردم ازش وقیدشده این قولنامه از نوع عقد لازم میباشد ودرمقابل یک فسخ نامه هم دربرگه آچار گرفتم ازش که اگر نتوانه سه هزارمترا دیوار بکشد قولنامه فسخه(متن فسخ نامه:اینجانب آقای فلان درقبال قولنامه زمین از پلاک۵۶۵قبول دارم بدون قید وشرط اگر زمین مورد معامله در مرحله دیوار کشی ویا درموقع تحویل وتحول زمین به متراژسه هزارمتر مربع قولنامه فسخ میباشد وبرگشت مینماید وچنانچه موردی در مرحله تحویل ودیوار کشی پیش نیامدقولنامه ومتراژ به قوت خود باقی است واعتبار دارد) و ۵ماه پس از انعقاد قولنامه۳هزارمتر با ترفند اینکه نیاز مکرر به حضور ورثه به ادارات میباشد شما همان وکالت یک پنجمی که از وراث گرفتید را به من منتقل کنید جهت سهولت انجام کارهای اداری،بنده هم دریک برگ مجزا در دفترخانه ای یک پنجم ها را بهش منتقل کردم،دربالای وکالتش قیدشده تفویض وکالت وقید شده حق عزل ندارد و در متنش قید شده این وکالت از هرحیث وجهت تابع وکالت قبلی میباشد (تابع وکالتی که ورثه به من دادند)و در ادامه قیدشده وکیل مرقوم درخصوص انجام امور مورد وکالت دارای کلیه اختیارات مندرج در وکالتنامه قبلی بوده با حق توکیل به غیر،و این شخص مقدار ۸۰میلیون تومان هم ازم خرد خرد گرفت به بهانه کارشناسی... وگفت برمیگردونم بهتون که تقاضای پولم رو که میکردم میگفت ندارم الان بجاش بهتون زمین میدم۲تا قولنامه زمین بهم داد یک ۹۰متر به مبلغ۲۲م.ت. ویک ۳۳۰متر به مبلغ ۱۳میلیون تومان که اصلا مکانشان مشخص نیست کجاست ودر تصرف من نبوده ونیست ودرقولنامه ۹۰مترو۳۳۰متر هیچ اشاره ای نشده که ثمن ۳ هزارمتر هستند این ۲قولنامه وبلعکس درقولناه سه هزارمتر و وکالت هم هیچ اشاره ای نشده به این دوقولنامه و دادخواست ابطال وکالت بلاعزل در دادخواستی مستقل ثبت کردم وهمینطور دادخواست اعلان ابطال معامله بابت قولنامه ۳هزارمتر ثبت کردم این شخص میگه من خریدم ۳هزارمترو و وکالت هم وکالت فروشه بهم دادند با این تفا۱یل در دادخواست های ابطالی که ثبت کردم چه اتفاقی تقریبا رخ میده آیا ابطال میشه وکالت وقولنامه سه هزارمتر اگر دقیقا نمیشه بگید تقریبا بگید خیلی ممنونم ازشما

06 مرداد 1401 27

باسلام چنانچه شما بتوانید بطلان معاملات را اثبات کنید وکالتی که به تبع این معامله داده شده نیز باطل می شود البته در صورتی که در ستون خواسته نیز این مورد قید شده یا به صورت دعوای مستقل مطرح گردیده باشد اما چنانچه نتوانید بطلان معامله به علت صوری بودن یا حلت دیگر را ثابت نماید دعوای شما رد خواهد شد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی