کلاهبرداری

سلام پیش دکتر رفتم دفترچه مادرمرا که کمیته امدادی است به ایشان دادم وگفتمکه با دفترچه کمیته امداد می خواهم پای مادرمرا عمل نمائید . ایشان دفترچه را گرفته و بنده را به یکبیمارستانی معرفی کردند که نمی دانستم آن بیمارستان خصوصی است یا دولتی فقط به دفترچه ودکتر اطمینان داشتم که با مشاهده دفترچه هزینه درمان از طرف کمیته خواهد بود ایشان بنده را به بیمارستان بهبود در تبریز معرفی کردند حسابداری در عرض نیم ساعت با مشاهده دفترچه گفت برو9 میلیون تومان واریز کن واریز کردم سریعا مادرم را عمل کردند و باز پول خواستند بنده خیلی ناراحت شدم به کمیته امداد رفتم به آنها خبر دادم کمیته امداد گفت کهچرا به بیمارستان بهبود که خصوصی است رفتی .منگفتم آقای دکتر مرا به آنجا معرفی کرد .حال می بینم که هم دکتر هم بیمارستان از من سوءاستفاده کرده وبخاطر هزینه عمل بالا سر بندهکلاه گذاشته اند درحالی که اگردکتر بنده را گمراه نمیکرد و به بیمارستان خود کمیته می فرستاد هزینه عمل صفر میشد . حالا بندهخیلی ناراحت هستم بنده می خواهم علیه دکتر و هم علیه بیمارستان شکایتنمایم.لذا بنده با عچه عنوانی شکایت کنم لطفا راهنمائی ام بفرمائید .

15 تیر 1399 87

باسلام
اينكه نميدانستيد بيمارستان خصوصي يا عمومي ست ،تكليفي را متوجه دكتر و بيمارستان نميكند ،شما بايد متذكر ميشديد كه نميخواهم به بيمارستان خصوصي بروم يا قبل از واريز وجه اطمينان و علم حاصل ميكزديد و از كميته امداد سوال ميكرديد
در هر حال قصوري متوجه دكتر و بيمارستان نبوده و عنوان كيفري خاصي نميتوان متصور بود
موفق باشيد
سميعي

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی