سفته

به یک نفر مبلغی پول دادم ایشان نیز یک برگه سفته ای به ارزش10 میلیون تومان را تنها اثر انگشت زده و امضاء نموده اند و به بنده داده اند حال اگر بخواهم سفته را به اجرا بگذارم آیا می توانم بقیه جاهای سفته را پر بنمایم؟؟؟

15 تیر 1399 76

باسلام
در صورتي كه تاريخ صدور داشته باشد ،شما ميتوانيد بقيه مندرجات را پركرده و قبل از وصول اظهارنامه بفرستيد و پس از مهلت ده روز آن را واخواست و دادخواست بدهيد
در صورتي كه تاريخ صدور نداشته باشد سند تجاري محسوب نميشود و صرفا يك رسيد عادي ست
مويد باشيد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی