موسسه داوری

سلام بنده از یه فروشنده ملکی رو خریدم کارمان به اختلاف کشید و بنده از طریق موسسه داوری که توافق هر دومون بود شکایت کردم موسسه داوری گویا تو یکی از صورتجلسات حضور تغیرراتی رو انجام داده بود که فروشنده رفته از موسسه و بنده شکایت به جعل کرده سوال بنده اینه موسسه هر کاری هم کرده باشد چرا فروشنده از من هم شکایت کرده ایا بر فرض جعل موسسه بنده چه گناهی کردم چگونه باید از خودم دفاع کنم با تشکر

16 تیر 1399 58

سلام
کاربر محترم صرف شکایت از شما دلیل محکومیت نیست مرجع قضایی با بررسی پرونده داوری و ارجاع به کارشناسی اظهار نظر میکنه اما اگر اثبات شود شما از جعلی که ثابت شده استفاده نمودید نسبت به اتهام استفاده از سند مجعول محکوم خواهید شد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی