استفاده از سند مجعول به صورت نا آگاهانه

با سلام اگر کسی نداند که سندی مجعول است ولی از آن استفاده کند ایا مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است؟

18 تیر 1399 72

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی