کتک زدن خانوم ها

با سلام لطفا میشه بگید مجازات کتک زدن زن چیست ؟

19 تیر 1399 76

با سلام مستند به ماده 614 قانون مجازات اسلامی هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم میشود و در صورت کتک زدن زن و زوجه نیز این ماده نیز جاری شده و مرتکب به مجازات فوق محکوم می گردد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی