ذی سمت در پرنده یعنی چه

ذی سمت در پرونده به چه معناست ؟

19 تیر 1399 2153

با سلام خدمت شما ذی سمت اصولاً به کسی اطلاق می شود که دارای سمت در پرونده باشد و از طرفین پرونده است و صاحب سمت در پرونده مذکور است و در مقام شاکی یا مشتکی عنه و یا خواهان یا خوانده در دعوی است و در صورت لزوم به شخص ذی سمت اخطاریه صادر خواهد شد که در جلسه رسیدگی حضور پیدا کرده و دفاعیات را انجام داده تا در دادرسی به حق و حقوق خود برسد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی