ادعای مالکیت مال مسروقه توسط متهم

سلام بنده ۳ سال پیش امتیاز برند یک شخصی را گرفتم و از خودش جنس گرفتم و با پرداخت سکه به عنوان پیش پرداخت و با قراردادن دستگاه پز شخصی ایشون در مغازه ای به مالکیت خودم به مرور پول جنسها رو با ایشون تسویه کردم حالا ایشون به طور مخفیانه شبانه وارد ملک شخصی من شده ضمن قطع دوربین صبح مجدد وارد شده و به همراه ۴ افغانی هر چی تو مغازه بوده همراه با وسایل شخصی سکه و ... بدون اجازه من خارج کرده و برده ضمن ضبط تمام دوربین های مدار بسته و شاهدین و اعتراف مدیریت و صورتجلسه پلیس سارق شناخته شده چون حتی شیشه مغازه رو با روزنامه پوشانده بوده...حالا ایشون ادعا میکنن که جنسها ماد خودشون بوده ،متاسفانه جنسها رو ایشون خریده بوده اما به من فروخته و متاسفانه رسید و فاکتور و سیستم حسابداری رو هم به سرقت برده بودند.حالا ایشون آیا سارق هستند؟و میشا اموال رو ازشون پس گرفت؟

11 مرداد 1401 24

مشخص نفرموده اید که طرف کلید داشته یا خیر.در هر صورت اثبات امتیازی که فرمودید ۳ سال پیش از ایشون اخذ کرده آید و شرایط قرارداد باید بررسی شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی