مختومه شدن پرونده

با سلام و عرص ادب شخصی مدتی قبل از ابوی بنده شکایت کیفری کرده بود و در نهایت رای صادر شد. خلاصه زمانیکه پرونده به اجرای احکام رفت قاصی اجرا بنابردرخواست وکیل پدرم مبنی بر بیماری شدید او را به پزشکی قانونی معرفی کرد و ایشان را به انجا بردیم و پس از تکمیل پرونده در انجا قرار بر این شد که پرونده را برای تصمیم برای قاصی اجرای احکام فرستاده بشه دو روز قبل برای پدرم ابلاعیه مبنی بر تصمیم نهایی از طرف دادیاری اجرای احکام(قاصی اجرای احکام) دقیقا با عنوان اینکه(در مورد پرونده مربوطه ؛؛؛ مختومه شدن به دلیل گذشت محکوم اله/شاکی صادر شد.)از طرف قاضی اجرام احکام. حال میخواستم بپرسم با این تفاصیل و با توجه به انکه تصمیم نهایی که نوشتم ؛آیا دیگر با پدرم بابت این پرونده کاری دارند؟ ممنون میشم پاسخ بدین

22 تیر 1399 62

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی