فروش مال غیر در املاک

آیا در قراردادی که خریدار به تعهد خود عمل ننموده و علاوه بر آن قراردادش غیر صحیح است و مالکیت وی محرز نشده می‌تواند فروش مال غیر شکایت کند

13 مرداد 1401 17

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی