دفاع موکل از خود در دادگاه

سلام اگه وکیلی از یک سند مجعول برای موکلش استفاده نماید بطوریکه موکل از ان بی خبر باشد موکل جهت دفاع از خود در دادگاه بایستی چیکار کند با تشکر

25 تیر 1399 87

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی