مطالبه مهریه از طریق محاکم قانونی

سلام بعد از گرفتن سند تک برگی وراث، مهریه عروس خانواده چه می شود چون در قباله نیم دانگ ذکر شده اما سند به اسمش نشده ، الان چه باید بکند ؟

14 مرداد 1401 23

با سلام عروس خانواده می‌تواند مهریه خویش را مطالبه نماید و در راستای مطالبه مهریه سند دریافتی وراث قابل ابطال است و سند جدید براساس نیم دانگ صادر می‌شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی