ارسال ویس توهین در گروه قابل پیگیری و شکایت است ؟

چن روز پیش من یکی از فامیل هامون ک دبیرستانی بود لینک گروه مدرسشون رو داد گف بیا چرت و پرت بگو کن هم ویس دادم و یه چیزایی گفتم بعدش یک رب بعد پاکش کردم ولی مثل اینکه معلم و چند نفر دیگ این ویسو گوش داده بودن و به بچه ها گفتن ک از من رفتن شکایت کردن من هم ویسارو پاک کرده بودم ولی باز میخوام ببینم میتونن شکایت کنن ویس براشون مدرکه توی گروه واتساپ هم بود برام دردسر میشه یا نه خیلی پشیمونم شماره ۶۴۴۵هم بامن تکاس گرفته مال کجا میشه

25 تیر 1399 120

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی