رد مال درشکایت کیفری

سلام. شخصی با استفاده از سند مجعول به صورت غیابی رای الزام به تنظیم سند در دادگاه حقوقی گرفته بوده است . که واخواهی کردم و سندشان را باطل کردم . در حال حاضر شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری علیه ایشان که متصرف زمین هم می باشد اقامه کرده ام . آیا اگر متهم در دادگاه کیفری محکوم شود علاوه بر محکومیت کیفری قاضی حکم به رد مال ( که ملک می باشد ) هم می دهد ؟

25 تیر 1399 75

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی