شرکت نکردن وکیل در جلسه رسیدگی

سلام . بابت پیگیری حقوقی و کیفری پرونده ای دو وکیل دادگستری گرفته ام که با هر کدام یک قرارداد مالی جداگانه تنظیم کرده ام . یکی از وکلا در پرونده حقوقی استعفا داده است و در جلسه رسیدگی کیفری پرونده هم با وجود اینکه در پرونده کیفری عزلشان نکرده ام شرکت نکرده است . و بنده طبق قرارداد باید حق الوکاله ایشان را پس از انجام موضوع وکالت پرداخت می کردم . آیا پس از انجام موضوع وکالت توسط وکیل دیگر ایشان با توجه به اینکه در پرونده حقوقی نیمه کاره موضوع وکالت را انجام داده اند و استعفاداده اند ودر پرونده کیفری هم در جلسه رسیدگی حاضر نشدند می توانند کل حق الوکاله خود را طبق قرارداد از من طلب کنند ؟؟ ممنون

25 تیر 1399 49

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی