شرکت نکردن وکیل در جلسه رسیدگی

سلام . بابت پیگیری حقوقی و کیفری پرونده ای دو وکیل دادگستری گرفته ام که با هر کدام یک قرارداد مالی جداگانه تنظیم کرده ام . یکی از وکلا در پرونده حقوقی استعفا داده است و در جلسه رسیدگی کیفری پرونده هم با وجود اینکه در پرونده کیفری عزلشان نکرده ام شرکت نکرده است . و بنده طبق قرارداد باید حق الوکاله ایشان را پس از انجام موضوع وکالت پرداخت می کردم . آیا پس از انجام موضوع وکالت توسط وکیل دیگر ایشان با توجه به اینکه در پرونده حقوقی نیمه کاره موضوع وکالت را انجام داده اند و استعفاداده اند ودر پرونده کیفری هم در جلسه رسیدگی حاضر نشدند می توانند کل حق الوکاله خود را طبق قرارداد از من طلب کنند ؟؟ ممنون

25 تیر 1399 8

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی