سوال در خصوص استرداد ودیعه

بنده یه خونه ای را مهر ماه ۱۴۰۰ اجاره کردم نزدیک ۴۵ روز پیش صاحبخانه به بهانه اینکه می خواد خانه را بفروشه و نمی خواد مستاحر توش باشه برای بازدید مشتری اشکالی پیش نیاد از من خواست که دنبال خونه بگردم منم در ۴۵ روز دنبال خونه گشتم و روز چهارشنبه یه خانه مناسبی هم از لحاظ قیمت وهم از لحاظ موقعیت پیدا کردم پنج شنبه که برای قرارداد به بنگاه رفتم صاحبخانه قدیم ادعا کرد که من ودیعه را ندارم بدم ودر پایان قرارداد پرداخت میکنم حال این خونه جدیدی هم که پیدا کردم گفته اگر تا شنبه نصف مبلغ قرارداد را ندید بادتوجه به اینکه مستاجر های زیادی مایل به اجاره این واحد هستند من مجبورم خاته را به کس دیگی بدم سوال بنده این است که آیا باتوجه به اینکه صاحبخانه خودش به من گفته برو دنبال خونه (در حالی که خودم دوست داشتم توی همون خونه بشینم ومایل بودم اجاره را هم اضافه کنه)میتونه از پرداخت ودیعه امتناع بکنه؟

15 مرداد 1401 14

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی