موضوع شهادت و مشکلات پرونده در ادامه کار

یکی از دوستان(خانم) با آقام تماس گرفت بابت کاری که فردا جایی برای کار شوهرم بره وگفت ماشینم بنزین نداره و برام بنزین بیار تا دنبال کارهات برم. توی دوربین مداربسته همسایه فیلم شوهرم که با بنزین میره تو کوچه هست (ولی فیلمی واسنادی وشاهدی از آتش زدن ماشین نیست) و بعداز حدود 10 دقیقه توی فیلم بعد از بنزین دادنم ب خانم شوهرصیغه ایش که حدود3سال میشه ک اختلاف دارن باهم وارد کوچه میشه. فردای اونروز اون خانم به شوهرم پیام میده که شوهرصیغه ایم ماشینموآتیش داده وخواست ک حضوری همو ببینن. شوهرم بعدازاینکه همو (خانمو) دیدن متوجه شد ک اون خانم با اون آقا برای شوهرم طومه قرار دادن که بندازن گردن شوهرم. که برای شوهرم اظهاریه اومد به عنواد شهود جلسهذبرقرار شد شوهرم گفت روزدادگاه من تمام حقیقتارو میگم که تو بهم گفتی بنداز گردن شوهر صیغه ایم ب این دلیل که 3سال از مهلت صیغه مون مونده و باطل نمیکنه میخوام بندازم گردنش ک صیغه باطل کنه ولی شوهرم اسناد ومدارکی داره ک اون خانم گفت پاهات ب هر جایی باز شد بزن زیرش و بگو اون من نیستم واون ماشین مال من نیست.(توی اولین بازپرسی شوهرمو به عنوان شاهد معرفی کرد که شوهرم گفت همه کار این خانم هست ک میخواد بندازه گردن شوهرش) بعداز 3_4جلسه بازپرسی آخرین ابلاغ (نوع علت حضور :دفاع از اتهام انتسابی دعوای خانم سودابه بابایی به طرفیت کوهیار عادلانی مبنی بر آتش زدن عمدی اموال منقول، تخریب عمدی اشیامنقول یا غیر منقول متعلق ب دیگری. با توجه به علت حضور مندرج دراین ابلاغیه به شما ابلاغ میگردد)درجلسه حضورپیداکردم، وبازپرس باز سوال کرد آخرین دفاع چیه، که من از همون اولم گفتم کار این خانم بود برام طعمه درست کرد، و خیلی ازش پیام دارم که تو بزندزیرش بنداز گردن کوهیار، اصلا گردن نگیر، بگو اونذماشین سر کوچه که پارک کردی وبنزین برام آوردی ماشینذمن نبود پلاک دستکاریربود، درکل خیلی اسناد دارمدک خواست باهاش همکاری کنم بندازم گردن شوهر صیغه ایش که 2ساله مشکل دارن و چون 3سال دیگه از صیغه مانده شوهرش باطل نمیکنه، این زنیکه این غلطکاری را کرد،که در آخر بازپرس شعبه 50میلیون فیش ضمانتذازم گرفت😔 لطفا راهنماییم کنین ممنون میشم🙏

15 مرداد 1401 22

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی