لطفا راهنماییم بفرمائید چگونه اعتراض کنیم تا به حقمان برسیم

با سلام و خسته نباشید. یکی از اقوام شوهرم به شوهرم اتهام سرقت زده و بعد شکایت از جانب شوهرم مدعی شدند که قصد و نیتی نداشته و سوء تفاهم بوده و تبرئه شدند این در حالی است که ایشان با مامور به منزل ما برگ دعوت اورده و موجب آبروریزی ما بین در و همسایه و اقوام شده است. لطفا راهنماییم بفرمائید چگونه اعتراض کنیم تا به حقمان برسیم

15 مرداد 1401 15

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی