سوال در خصوص بازخرید از کار

سلام.با9سال سابقه بیمه و32سال سن امکان بازخریدبیمه تامین اجتماعی هست؟شرایطش چطوریه

17 مرداد 1401 18

با سلام مستند به ماده ۳۲ قانون کار در صورت تایید کمیسیون پزشکی امکان این امر فراهم است .
ماده ۳۲ قانون کار
اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش تواناییهای جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (‌بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان‌بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه‌ آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی