تنظیم متن ارسالی از طرف کاربر تصحیح ان

سلام متن زیر را بعنوان دفاعیه نوشتم لطفا درخصوص ایرادات محتوایی آن اعلام نظر بفرمایید احتراماً همانگونه که مستحضر می باشید پلیس راهنمایی و رانندگی در گزارش شماره.... خود در تعیین مقصرین حادثه رخ داده در اثر خودرو اینجانب به استناد مکاتبه آن پلیس با شهرداری اهواز(منطقه 4)مبنی بر حادثه خیز بودن معبر مذکور(به استناد کثرت تصادفات) و نیز تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر نقص راه(عدم نصب گاردریل) آن شهرداری را با سهم تقصیر مشخص جزء مقصرین در بروز حادثه شناسایی کرده که بالتبع از باب تسبیب بوده است، از آنجا که عدم نصب گاردیل یا هر جداکننده دیگر که قادر به جلوگیری از انحراف خودرو به مسیر مخالف باشد عامل اصلی در عدم ممانعت از انحراف خودرو و ایراد خسارت به اشخاص ثالث بوده علیهذا با توجه به اینکه ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در مواردی که خسارت وارده به اشخاص مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات ذیربط بوده باشد جبران خسارت را متوجه اداره یا موسسه مربوط دانسته و ایضا از تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز همین معنا مستفاد می شود لذا با امعان نظر به ماده 534 قانون مجازات اسلامی (فصل دیات، بخش موجبات ضمان) که مسبب را از باب تسبیب و ماده 332 قانون مدنی نیز آن را از باب اقوی بودن ضامن خسارت عنوان داشته از آن مقام محترم استدعا دارم در شناسایی و تعیین مسئول جبران خسارات وارده به افراد ثالث مواد قانونی مورد اشاره که به نظر حاکم بر موضوع می باشد مد نظر قرار گیرد.

17 مرداد 1401 21

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی