سوال در خصوص تصرف عدوانی

سلام دادگاه کیفری در تصرف عدوانی رای به منع تعقیب داده،طرف رفته شورای حل اختلاف شکایت کرده اونجا رای هم اینجوری میده؟در صورتی که متراژ فروشنامه با سند تک برگی فرق دارد.

18 مرداد 1401 8

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی