آیا خرید و فروش دلار جرم است؟

سلام ، اظهار نامه ای از طرف شخصی برای بنده ارسال شده است مبنی بر اینکه 2 سال قبل بر اساس رسید بانکی مبلغ 150 میلیون تومان به حساب شما واریز شده و شما از پرداخت دین خود امتناع ورزیده اید و نسبت به تادیه دین خود اقدام نمایید، بنده در اون تاریخ اقدام به خرید فروش دلار میکردم و ایشان در خاطرم نیست ، و رسیدی از ایشان بابت معامله ندارم ، آیا اقرار به خرید فروش دلار جرم است و اینکه شاکی میتواند بدون دلیل و مدرک ادعا کند که چیزی در ازای آن پول درریافت نکرده و من باید اثبات کنم که مال تحویل شاکی داده شده؟

18 مرداد 1401 13

با سلام
خرید و فروش ارز بایستی با مجوز بانک مرکزی باشد و گرنه میتواند از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی و..باشد.
با این حال اگر این حرفه شما نباشد و یا ثابت کنید که بابت خرید دلارهای شخصی شما پرداخت نموده است و اقرار نفرمایید که شغل و پیشه شما بوده فرق میکند..
به طور کلی اصل بر عدم تبرع است و هرگاه شخصی پولی به حساب شخصی دیگر واریز مینماید حتما بابت چیزی بوده وگر نه قرض یا درا شدن بلاجهت محسوب و قابل استرداد است.پس قانونا ایشان نمیتواند عودت کنند اما عملا و رویه قضات این است که میپرسند بابت چه بوده و با گفتن مبدا و منشا شما مدعی قلمداد میشوید و اگر ثابت نکنید بابت چه بوده ملزم به عودتید...پس اظهارات شما در جلسه مهم است.بهتر است وکیل داشته باشید.
موفق باشید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی