نحوه تنظیم دادخواست از طریق سامانه

سلام و عرض ادب. همسر من با ماشین بنده تصادفی داشته که در آن راننده مقابل مقصر شناخته شده و ماشین تعمیر شده و بخشی از مبلغ توسط بیمه پرداخت شده است که از مبلغی که برای ماشین هزینه کردیم کمتر بوده. همچنین کاپوت ماشین کاملأ تعویض شده که باعث افت قیمت شده و این موضوع هم توسط کارشناس شورای حل اختلاف تأمین دلیل شده و میزان افت مشخص شده. در حال حاضر درخواستم از جنابعالی تنظیم دادخواست برای گرفتن افت اتومبیل و مابه التفاوت و همچنین هزینه های کارشناسی و غیره برای ارائه به شورای حل اختلاف هستش.

18 مرداد 1401 12

سلام کاربر محترم .چشم حتما اما لطفا جهت تنظیم دادخواست از طریق این سامانه از قسمت درخواست کاربران تقاضای خودرا ثبت کنید و بنده را جهت تنظیم انتخاب نمایید تا پس از واریز هزینه ظرف مدت مقرر برای شما تنظیم گردد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی