گم شدن پرونده و پیگیری آن

یه پرونده طلب وجه دارم درتاریخ۹۹.۵.۲۷در مرحله تجدیدنظرشهرستان حکم قطعی صادر شده.روزبعدپرونده طبق رسید سیستمی به واحدابلاغ جهت ارسال به مرکز حل اختلاف داده میشه که واحد ابلاغ باید اعلام وصول کند سپس ارسال به حل اختلاف.اما واحد ابلاغ در دفاترخودش سندی مبنی بر دریافت یا ارسال پرونده نداره به نوعی پرونده گم شد .بایگانی سرزدیم پیدا نشد.به دادستانی سر زدم جواب درستی نگرفتم به قاضی صدور حکم سرزدم همه تفره رفتند تکلیف چیست برا صدور اجراییه

18 مرداد 1401 29

سلام
کاربر محترم قطعا پرونده باید موجود باشد و تفصیل عدم وجود پرونده در شعبه بدوی، تقریبا غیرممکن است. شما به دادگاهی که به تجدیدنظر رسیدگی کرده است، مراجعه و دادنامه و شرح پرونده را بخواهید.
به شعبه تجدید نظر مراجعه و آنجا پیگیر پرونده باشید.
مویو باشید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی