ضرب و شت

سلام خسته نباشین اگه فردی در خیابان مورد خفت گیری یا ضرب شت قرار بگیره و از خود دفاع کنه به خفت گیر ها صدمه وارد کنه ایا حکم برای او هست

02 مرداد 1399 130

سلام اگر به عنوان دفاع مشروع باشد شرایطی دارد که اگر محقق شود از اتهام مبرا می شود ولی اثبات اینکه برای دفاع بوده و نمی توانسته کمک بگیرد و متناسب با نوع درگیری صدمات وارد شده با شماست که معمولا سخت است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی