شورای حل اختلاف و سرقت

فرزند خواهرم از منزل اینجانب طلای مادرم را برداشته ورفته حالا بنده شکایت کرده ام ولی نه شاهد دارمو نه دوربین حالا دادگاه من را به شورای حل اختلاف فرستاده ایا می توانم اثبات کنم

02 مرداد 1399 74

سلام
کاربر محترم برای اثبات اتهام سرقت باید شاهد داشته باشید ضمن اینکه وقتی مالکیت طلا متعلق به مادر شماست ایشان باید شاکی می شد و شما به عنوان یکی از شهود معرفی شوید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی