استرداد وسایل فرزند از پدر

سلام علیکم من از کودکی به مدت چهل سال در خانه ای با پدرم زندگی کرده ام. ایشان طبقه بالا و من طبقه پایین. حال با توجه به مشگلاتی مجبور به ترک منزل شده ام. اخیرا پدرم قفل درها رو تعویض نموده و وسایل بنده نیز داخل مانده. دوستی میگفت میتوان ادعای تصرف مالکانه داشت. مالک پدرم است

19 مرداد 1401 16

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی