ایا نگهداری شاهدانه در باغ جرم محسوب میشود

سلام . تو باغ یک عدد گیاه شاه دانه به زیبایی روییده است نگهداری آن میتونه توجیه داشته باشه با باید قلع صورت بگیره . تشکر

19 مرداد 1401 32

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی