سرقت

سلام علیکم.ازاینکه مزاحمشما میشوم خیلی عذر میخوام.خواهرمبنده را به زوربه منزلش که فرزند معتاد دارد وشوهر ش هم معتاد است ودائما اسباب و اساسیه منزل را می دزدند و می فروشند و می دهند به مواد مخدر . خواهرم کیفش را آورد وگفت یک عدد طلا خریده ام وبه خانواده ام از ترسم نشان نمی دهم کیف را به من داد وطلا را نشان داد بعد از من گرفت و برد قایم کرد . بعد از چند روز دیدم علیه اینجانب وفرزندش شکایت کرده و میگوید که نمی توانم تو برداشتی یا فرزندم .حال می خواستم خیالم راحت باشد آیا خواهرم بدون اینکه شاهدی داشته باشد یا دوربینی باشد آیا می تواند ادعای خود را ثابت کند که من آنرا برداشته ام. مندر دادگاه چه بگویم خواهش میکنم راهنمائی ام بفرمائید .خواهرم میگوید که من کیف را به دست توداده ام وشکایت خواهم کرد و از رویاثر انگشت تو که روی کیف است تو را محکومخواهمکرد .آیا خواهرمبدون شاهد میتواند محکومم کند ؟

03 مرداد 1399 84

سلام
کاربر محترم برای اوبات سرقت دو نفر شاهد لازم است و شاکی صرف ادعا نمی تواند ثابت کند ضمن اینکه ابتدا باید اثبات کند که طلایی در کیف بوده و شاهد نیز تایید کنند که فلانی برداشته فلذا شما فقط حق دفاع دارید و انکار کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی