امکان دفاع و رفع اتهام با شهادت شهود؟

با سلام .همسرم منوکتک زد و به پلیس زنگ زدم اومدن صورتجلسه کردن و رفتن.داخل کوچه دوباره با خواهرش منو زدن و همسایه ها برای من شهادت نمیدن و فقط مادرم و خاله و پسرخاله ام شاهدمن و حالا شکایت کردم و پزشکی قانونی رفتم.آیا این آقا میتونه شاهد دروغین از همسایه ها بیاره و بگه منو نزده؟

20 مرداد 1401 38

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
در خصوص ضرب و جرح عمدی صورتجلسه کلانتری و شهادت شهود در مقام اثبات اتهام ادله محکمه پسندی هستند میتوانید ب شهادت اقوام خود استناد کنید منعی ندارد و همچنین در شکواییه تقاضای تحقیقات محلی نمایید تا مرجع قضایی بدان ترتیب اثر دهد ایشان نیز می‌توانند شهود خود را معرفی کنند لیکن اگر شهادت کذب واقع شود میتوانید شهود ایشان را جرح نمایید و شهادت کذب قابل پیگیری و شکایت هست و حرمت شرعی و مسئولیت کیفری دارد
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی